Over ons

HIERONDER VIND JE ONZE MISSIE EN VISIE

Missie

De missie van CJW bestaat erin jongeren uit te dagen om andere jongeren te bereiken, het ontdekken van Bijbelse waarden en deze toe te passen in hun leven, mee te bouwen aan een warme samenleving, een trouwe fan te zijn van God en dit alles in een fysieke, emotionele en geestelijke veilige omgeving.

Visie

Onder Evangelische basiswaarden verstaan wij:

 • Wij bekijken elke mens als een unieke persoon en waardevol in zichzelf.
 • Wij geloven dat mensen worden wie ze zijn door liefde, vriendschap en relaties.
 • Wij willen met iedereen omgaan vanuit aanvaarding, verdraagzaamheid en respect.
 • Wij geloven in Christus en zien de Bijbel als stevige basis voor zingeving, opbouw van identiteit en als richtsnoer voor het dagelijkse leven.
 • Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.
 • Wij willen de schepping respecteren en zorgvuldig omgaan met de natuur.

Wij willen jongeren helpen zichzelf te ontplooien door:

 • Activiteiten te organiseren die jongeren aanspreken, tof vinden en waarin ze zich kunnen uitleven.
 • Activiteiten die nauw aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de jongeren zowel op fysiek, cognitief, socio-emotioneel als godsdienstig-ethisch vlak.
 • Coaching en vorming.
 • Jongeren te betrekken en inspraak te geven in de werking.

Wij willen meebouwen aan een warmere samenleving door:

 • Onze activiteiten open te stellen voor alle jongeren ongeacht afkomst en overtuiging.
 • Op te komen voor de zwakkeren.
 • De generaties bij elkaar te brengen.
 • Te werken aan maatschappelijke bewustwording.
 • Jongeren te ondersteunen in hun betrokkenheid bij de samenleving.
 • Samenwerking met andere organisaties (jeugdbewegingen, geloofsgemeenschappen, actiegroepen, enz.).

Wij willen onze missie uitbouwen door:

 • Organisatie van weekenden, dagen en avonden.
 • Het inrichten van vormingsactiviteiten.
 • Samenwerking en uitwisseling met andere organisaties.
   

Wij willen de jongeren een fysiek, emotionele en geestelijk veilige omgeving aanbieden:
 

 • We moeten zeker zijn van de achtergrond van onze jongerenwerkers.
 • In een steeds agressief wordende wereld, bieden we een fysiek veilige omgeving aan.
 • In een emotionele veilige plaats wordt elke jongere gekoesterd, bij ons zijn er geen lastige, stomme en ongewenste jongeren.
 • In een geestelijk veilig plaats mag door de jongeren elke vraag gesteld word worden en waar ze vrij zijn om met elke moeilijke kwestie te worstelen. Op deze plaats mogen jongeren op geen enkel moment in verlegenheid worden gebracht.